top of page

Bağ dokusundan yapılmış, eklemdeki iki kemiği birbirine bağlayan yapılardır. Bu bağlar, eklemi sarar, eklem kapsülünü destekler, eklemin dayanıklılığını ve hareketini sağlar.Belirli yönlere harekete imkan sağlayarak, eklemlerin stabilize olmasına yardım eder.
Diz eklemi sadece kemik yapısı göz önüne alındığında stabil olması mümkün olmayan bir anatomiye sahipken, diz ekleminin bağları sayesinde stabil bir yapıya kavuşur.

 

Kaslarımızı güçlendirerek diz bağlarının görevlerine yardımcı oluruz ama tam olarak bağların görevlerini yerine getiremeyiz. Çünkü: Kaslar tendonlarla kemiğe bağlanır ve kaslarımız kasılı olduğu sürece dizin sağlamlığına yardımcı olabilir ama boş bulunduğumuzda, bir başka deyişle kaslarımızı kasmadığımız zaman bu yardımı sağlayamazlar ve var olan bağ eksikliği nedeniyle dizde kayma kolaylıkla olur. Oysa bağlar (ligamentler), kemiği kemiğe bağlayan dokular olup her daim (biz boş bulunsak da) dizin stabilitesine (sağlamlığına) katkıda bulunur. 
 

Dizin dört temel bağı vardır;
Ön Çapraz Bağ , Arka Çapraz Bağ, İç Yan Bağ, Dış Yan Bağ.

bottom of page